web_5.png
22.12-26.12
logo_web.png
English

דבר המנהל האומנותי

פסטיבל בובות ועוד הינו יצור אומנותי מתפתח והולך ומשנה צורה משנה לשנה. יצרנו אותו כדי לפגוש את כל מה שחדש, לא שגרתי ויוצק משמעויות  מרעננות  לתחום תיאטרון לילדים ונוער ולא רק... לא בכדי קראנו לפסטיבל "בובות ועוד" - אנו תמיד מחפשים איזורים חדשים להתפתח בהם. כך נכנס הפסטיבל בשנים האחרונות גם לתחום תיאטרון ופרפורמנס למבוגרים, לתחום המיצגים ולתחומים הדיגיטליים. הפסטיבל שלנו הוא "פסטיבל קונספט" הפועל תחת כותרת אחרת בכל שנה, כותרת שמאתגרת אותנו וגורמת לחפש יצירות ודרכים חדשות לביטוי.  הסביבה הויזואלית של הפסטיבל  חשובה לנו ביותר, הרי מדובר בעולם דימיוני אליו נכנס הקהל ובו הוא חי ומבלה. השנה הנושא שלנו הוא Upside Down& Inside Out . מוזמנות ומוזמנים לעולם ההפוך של פסטיבל בובות ועוד 2022

andrei.png

אנדרי אורבך

המנהל האומנותי

של הפסטיבל

הפסטיבל מתקיים ב:

בית הנסן

גדליהו אלון 14 

תיאטרון קומקום

מוהליבר 6

02-6633110

אורך כל הצגה וסדנה בפסטיבל- עד שעה

 

בכורה ! 

בכורה ! 

 למבוגרים

 למבוגרים

בכורה ! 

בכורה ! 

 
יום חמישי
22.12

כניסה

מקום

שפה

שם

סוג

עברית
הצגה
ללא תשלום 
בית הנסן - חדר סדנה
מיצגים
סדנה
תיאטרון קומקום
בית הנסן - המרחב
16:00
8-14

בכורה ! 

בית הנסן - אולם
לא מילולי
הצגה
לא מילולי
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
לא מילולי
מיצגים
17:00
בית הנסן - חדר סדנה
סדנה
5+
8-14
3-120
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
לא מילולי
חוצות
18:00
בית הנסן - אולם 2
לא מילולי
הצגה
19:00
למבוגרים
בית הנסן - אולם
 מוסיקה
למבוגרים
הצגה
19:45
23.12
יום שישי
 

כניסה

מקום

שפה

שם

סוג

תיאטרון קומקום
לא מילולי
הצגה
3-120
11:00
מיצגים
בית הנסן - המרחב
ללא תשלום 
לא מילולי
בית הנסן - חדר סדנה
סדנה
8-14
בית הנסן קולנוע
ערבית
הצגה קטנה
3+
בית הנסן אולם קטן
12:00
הצגה קטנה
3+
עברית

בכורה ! 

סדנה
בית הנסן - המרחב
8-14
לא מילולי
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
מיצגים
בית הנסן - אולם 
הצגה
13:00
עברית
10-12
 
יום שבת
24.12

כניסה

מקום

שפה

שם

סוג

ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
ללא מילים 
מיצגים
11:00
סדנה
בית הנסן - חדר סדנה
הצגה
5-11
תיאטרון קומקום
ללא מילים 
12:00
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
ללא מילים 
מיצגים
בית הנסן - חדר סדנה
סדנה
25.12
יום ראשון

כניסה

מקום

שפה

שם

סוג

תיאטרון קומקום
ללא מילים 
הצגה
5+
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
ללא מילים 
מיצגים
16:00
בית הנסן - חדר סדנה
סדנה
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
ללא מילים 
מיצגים
בית הנסן - חדר סדנה
סדנה
17:00
בית הנסן - אולם 
עברית
הצגה
10-12
18:00
 
 
יום שני 
26.12

כניסה

מקום

שפה

שם

סוג

תיאטרון קומקום
ללא מילים 
4-11
הצגה
בית הנסן - המרחב
מיצגים
16:00
ללא תשלום 
ללא מילים 
בית הנסן - חדר סדנה
סדנה
ללא מילים 
הצגה
בית הנסן - אולם 
5+
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
ללא מילים 
17:00
מיצגים
בית הנסן - חדר סדנה
סדנה
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
ללא מילים 
חוצות
18:00