top of page
web_5.png
22.12-26.12
logo_web.png

דבר המנהל האומנותי

פסטיבל בובות ועוד הינו יצור אומנותי מתפתח והולך ומשנה צורה משנה לשנה. יצרנו אותו כדי לפגוש את כל מה שחדש, לא שגרתי ויוצק משמעויות  מרעננות  לתחום תיאטרון לילדים ונוער ולא רק... לא בכדי קראנו לפסטיבל "בובות ועוד" - אנו תמיד מחפשים איזורים חדשים להתפתח בהם. כך נכנס הפסטיבל בשנים האחרונות גם לתחום תיאטרון ופרפורמנס למבוגרים, לתחום המיצגים ולתחומים הדיגיטליים. הפסטיבל שלנו הוא "פסטיבל קונספט" הפועל תחת כותרת אחרת בכל שנה, כותרת שמאתגרת אותנו וגורמת לחפש יצירות ודרכים חדשות לביטוי.  הסביבה הויזואלית של הפסטיבל  חשובה לנו ביותר, הרי מדובר בעולם דימיוני אליו נכנס הקהל ובו הוא חי ומבלה. השנה הנושא שלנו הוא Upside Down& Inside Out . מוזמנות ומוזמנים לעולם ההפוך של פסטיבל בובות ועוד 2022

andrei.png

אנדרי אורבך

המנהל האומנותי

של הפסטיבל

הפסטיבל מתקיים ב:

בית הנסן

גדליהו אלון 14 

תיאטרון קומקום

מוהליבר 6

02-6633110

אורך כל הצגה וסדנה בפסטיבל- עד שעה

Anchor 6

בכורה ! 

בכורה ! 

 למבוגרים

 למבוגרים

בכורה ! 

בכורה ! 

יום חמישי
22.12
Anchor 1

כניסה

מקום

שפה

שם

סוג

עברית
הצגה
ללא תשלום 
בית הנסן - חדר 1.9
מיצגים
סדנה
תיאטרון קומקום
בית הנסן - המרחב
16:00
8-14

בכורה ! 

בית הנסן - אולם
לא מילולי
הצגה
לא מילולי
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
לא מילולי
מיצגים
17:00
בית הנסן - חדר 1.9
סדנה
5+
8-14
3-120
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
לא מילולי
חוצות
18:00
לא מילולי
בית הנסן
עליית גג הקטנה 
הצגה
19:00
למבוגרים
 מוסיקה
בית הנסן
עליית גג הגדולה 
למבוגרים
הצגה
19:45
23.12
יום שישי
Anchor 2

כניסה

מקום

שפה

שם

סוג

תיאטרון קומקום
לא מילולי
הצגה
3-120
11:00
מיצגים
בית הנסן - המרחב
ללא תשלום 
לא מילולי
בית הנסן - חדר 1.9
סדנה
8-14
בית הנסן קולנוע
ערבית
הצגה קטנה
3+
12:00
הצגה קטנה
3+
עברית

בכורה ! 

בית הנסן
עליית גג הקטנה 
סדנה
בית הנסן - המרחב
8-14
לא מילולי
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
מיצגים
הצגה
13:00
עברית
10-12
בית הנסן
עליית גג הגדולה 
בית הנסן
עליית גג הגדולה 
Anchor 3
יום שבת
24.12

כניסה

מקום

שפה

שם

סוג

ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
ללא מילים 
מיצגים
11:00
סדנה
בית הנסן - חדר 1.9
הצגה
5-11
תיאטרון קומקום
ללא מילים 
12:00
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
ללא מילים 
מיצגים
בית הנסן - חדר 1.9
סדנה
25.12
יום ראשון

כניסה

מקום

שפה

שם

סוג

תיאטרון קומקום
ללא מילים 
הצגה
5+
16:00
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
ללא מילים 
מיצגים
בית הנסן - חדר 1.9
סדנה
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
ללא מילים 
מיצגים
בית הנסן - חדר 1.9
סדנה
17:00
עברית
בית הנסן
עליית גג הגדולה 
הצגה
10-12
18:00
Anchor 4
Anchor 5
יום שני 
26.12

כניסה

מקום

שפה

שם

סוג

תיאטרון קומקום
ללא מילים 
4-11
הצגה
בית הנסן - המרחב
מיצגים
16:00
ללא תשלום 
ללא מילים 
בית הנסן - חדר 1.9
סדנה
תיאטרון קומקום
ללא מילים 
הצגה
5+
תיאטרון קומקום
תיאטרון קומקום
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
בית הנסן - המרחב
ללא מילים 
17:00
מיצגים
בית הנסן - חדר 1.9
סדנה
ללא תשלום 
בית הנסן - המרחב
ללא מילים 
חוצות
18:00
Anchor 7
bottom of page