top of page

גילאי 2-5

משך המופע  40 ד׳

40 ש"ח

שחקנית ובמאית:
תמר קרפוב, אלכסנדר זכרוב

אמנית: אלה קסיאן 

מוסיקה: אתנית ושל וגז׳גוז׳ רטאייסקי

יוצרת:  תמר קרפוב  ליווי אומנותי: אנדרי אורבך  שחקנים: תמר קרפוב, אלכסנדר זכרוב  מעצבת: אלה קסיאן  מוזיקה: גז'גוז' רטאייסקי

קרה פעם באפריקה

היה היה באפריקה צבעונית וחמה…
בית קפה. בו התחילו הרפתקאות.

הפיל הקטן והסקרן שואל יותר מדי הרבה שאלות, התנין הרעב שר ג׳אז ובעלת-הקפה מגישה לכולם. הצופים יידעו מה התנינים אוכלים לארוחת צהריים, למה לפיל יש חדק כל כך ארוך וילמדו לרקוד ריקודים אפריקאים.

הצגות קרובות
14.02 -  רביעי - 17:00
20.03 -  רביעי - 17:00
לקניית כרטיסים 

לפני ואחרי ההצגה מתקיים המרחב "בסך הכל קופסא"

bottom of page