1/1

מוזיאון הטבע, ירושלים

במת קומקום

האדם הרוכב - The Rider Show

22/03/2020

Place: Nature Museum, Jerusalem

Time: 9:00

Read about the show

האדם הרוכב - The Rider Show

22/03/2020

Place: Nature Museum, Jerusalem

Time: 11:00

Read about the show

מעלה מטה - Up & Down Story

27/03/2020

Place: Nature Museum, Jerusalem

Time: 12:00

Read about the show

מיזנפלאס - Mise en Place

23/04/2020

​Place: Nature Museum, Jerusalem

Time: 13:00

Read about the show

Please reload

© כל הזכויות שמורות לתיאטרון קומקום