AFUH copy.jpg
  פסטיבל
2022 בובות ועוד
logo-yellow-web_edited.png
 

פסטיבל בובות ועוד 2022 — "הפוך על הפוך" מזמין אותכם להציע הצגות, מופעים , אנימציות, ....פינות עם בובות ובובות עם פינות — בשפה עברית , ערבית וללא שפה את ההצעות יש לשלוח למייל office@koomkoom.org עד התאריך 15.8.22

 
 
 
 
 

office@koomkoom.org | 050-7705389